Webinariet handlar om kombinationen kundkunskap och reklam/marknadsföring.

Människor fattar köpbeslut baserat på den nytta de bedömer sig få av produkten eller tjänsten. Ändå domineras budskapen i försäljning och marknadsföring av rena egenskaper hos det som erbjuds, inte av innebörden för köparen.

Vi beskriver den roll kunskap om kundbehov kan ha - men sällan får - samt hur kundkunskapen bör paketeras för att fungera i ett säljande sammanhang. Vi visar på kundkunskapens och produktkunskapens skilda funktioner i marknadskommunikation, med användande av reklamvärldens EFI/FAB-modell (Egenskaper-Fördelar-Innebörd/Features-Advantages-Benefits).

Du får en konkret metod att utforma och granska kvaliteten i säljande budskap för produkter och tjänster.

Ladda ner bilderna om kundkunskap och EFI-modellen här och Grafeios kommunikationsmodell här

 

Go To Top