Att lyssna är inte att lova. En vanlig farhåga hos produkt- och tjänsteutvecklare är att kunderna tror att de ska få allt de pekar på, bara för att utvecklarna lyssnat till dem. Därför avstår utvecklarna många gånger från närkontakt som ett sätt att undvika orealistiska kundförväntningar. Konsekvensen är minskad ångest hos utvecklarna men samtidigt minskad kundinvolvering i behovskartläggningen.

Hur bra är det för den som vet att de bästa idéerna kommer ur kundinsikt?

Webinariet handlar om hur du kan bli trygg i ditt lyssnande och våga lyssna på nya sätt. Vi beskriver en robust modell för lyssnande, övningar och en konkret metod för att undvika att kunderna tror att lyssna är samma som att lova.

Ladda ner bilderna här.

Go To Top