Webinariet handlar om Lean Startup-metodiken: Hur man blir snabbare än konkurrenterna på att lära om kunderna, hur man når produktivitet i kreativt utforskande arbete och hur man kompetensutvecklar sig inom utvecklingsarbete.

Vi beskriver Lean Startup i två olika lärperspektiv: För det första, resultatet av kundinvolvering och kravhantering är kunskap (om kundbehov) och inget annat, vilket betyder att lärande är vad som driver utvecklingsarbete i tidiga faser. För det andra, utvecklingskompetens skaffar man genom att lära sig vissa specifika färdigheter och attityder inom bland annat utforskande och kreativt arbete.

Ladda ner bilderna här.

 

Go To Top