Webinariet handlar om intervju och observation, de viktiga metoderna i utforskande kontakter med kunder, och styr mot intuitionen som är ditt viktigaste redskap. Tillit till intuitionen gör dig skickligare och är en förmåga du kan träna.

Vi beskriver hur du gör för att förstå kundens drivkrafter och mål i en observerad eller återberättad situation. Utmaningen—och lockelsen—är ju att hitta de motiv och behov som inte ens kunderna själva ser; det är där innovationen börjar.

Ladda ner bilderna här.

 

Go To Top