Med effektiva triggermaterial hjälper du kunden upptäcka sina behov. I samspelet med enkla visuella hjälpmedel lockas tankar och reaktioner fram som annars är svåra att komma åt.

I webinariet presenterar vi konkreta metoder för att utforma enkla, effektiva triggermaterial.

Bilderna från webinariet finns här

Go To Top