Produktion och utveckling styrs av olika världsbilder och det är viktigt att hålla isär dem. Problemet är att produktionslogiken i praktiken dominerar. 

Så hur gör man för att undvika produktionstänkandets dominans?

I webinariet presenterar vi 15 deviser som riktar uppmärksamheten och påminner oss om hur utvecklingslogikens synsätt och styrmetoder ska användas.

Bilderna från webinariet finns här

Go To Top