Kundcentrering, kundinvolvering, service design och liknande begrepp kan verka abstrakta och svåra att ta sig an. Men precis som med designdriven innovation ska kundcentrering ses som en process där rörelse -momentum- är viktigare än elegans. 

Ett bra sätt att få igång en rörelse är att först förstå mognaden i företagets kundcentrering och därefter bestämma en gemensam riktning för införande i organisationen. För det behövs en enkel och robust metod.

I webinariet presenterar vi en konkret metod för att hitta förbättringspotentialen inom a) process, b) samverkan och c) metod för kundcentrering genom service design.

Bilderna från webinariet finns här

Go To Top