Kompetensen i en tränad blick för kundbehov har sex delar. Vi beskriver detaljerna i de sex stegen i webinariet.

I strömmen av signaler som kommer ur kundens situation finns mer information och fler insikter att hämta. 

En skickig service designer har en tränad blick för kundbehov och en nyfikenhet på vad som finns under ytan.

I webinariet presenterar vi metoder och attityder för att se på djupet och hitta de outtalade behoven som många gånger har störst innovationspotential.

Det börjar med förmågan att beskriva en situation systematiskt, både användningen och användningssystemet. För det fordras disciplin utöver det vanliga.Det fortsätter med förmågan att undersöka användarnas problem, tolka deras upplevelse och hitta förklaringar till det observerade. För det fordras iakttagelseförmåga, empati och rigorös analys. Slutligen förmågan att peka ut en riktning för innovation. För det fordras nytänkande i särklass.

Bilderna från webinariet finns här

Go To Top