Webinariet handlar om systematisk bedömning av kundinvolveringsgrad.

Vi beskriver en teori om förhållningssätt till kunder och kundkunskap och presenterar en modell för kundinvolveringsgrad som knyter an till teorin om förhållningssätt. Avslutningsvis presenterar vi en strategi för att öka kundinvolveringen i utvecklingsarbete genom ett konkret upplägg för en idéworkshop.

Bilderna från webinariet finns här

Go To Top