Webinariet handlar om att ta kundens perspektiv och få överblick över de intressenter som finns.
Vi beskriver en metod utvecklad ur aktivitetsteori som underlättar ett systematiskt och strukturerat tänkande runt kundens situation och dess underliggande behov. Med den här enkla metoden bryter du ner komplexa användningssituationer i begripliga delar som därmed blir mer hanterbara.

Bilderna från webinariet finns här

Go To Top