Alla har två jobb: göra jobbet och utveckla jobbet.

Göra jobbet är det självklara, naturliga och trygga. Man går till jobbet och gör jobbet; fixar saker, löser problem, producerar, jobbar. Det finns regler, rutiner, processer som styr och hjälper. Man har koll på vad som är ett bra resultat av jobbet och det görs mätningar på det; lösningen är känd.

Vi kan kalla det produktion.

Förbättra jobbet är något annat. Man går till jobbet men gör inte jobbet. I stället undersöker man jobbet, hittar problem, testar idéer, funderar. Det finns inga regler och rutiner eftersom det handlar om nya outforskade problem. Man vet inte vad som är ett bra resultat för det finns ännu inte någon lösning; lösningen är okänd.

Vi kan kalla det utveckling.

Go To Top