Böcker

Handboken behövs för att det har saknats en bok för verksamhetsutvecklare, innovationsledare, produktutvecklare och kravanalytiker som vill lära sig kundorienterat utvecklingsarbete i praktiken.

Go To Top