– Mina chefer säger det också, att utbildningen verkligen har gjort nytta, för de ser en annan kvalitet på kravinsamlingen nu. Det syns att alla fakta är förankrade – alla produktlösningar är kopplade till funktioner som i sin tur är kopplade till krav som man har hittat på ett strukturerat sätt.

Skapade ny arbetsprocess
När Jenny Flach gick Kundlyftets program påverkade det inte bara hennes eget arbete på avdelningen för konceptutveckling på Mölnlycke Health Care, det påverkade också hennes arbetsplats. Efter utbildningen skapade Jenny en ny arbetsprocess baserad på metodiken hon fick med sig från Kundlyftet. Sedan dess har hon använt processen och dessutom spridit den till andra på företaget:

– Nu sitter det posters på flera chefers kontor med processen jag har tagit fram. Det är såklart upp till var och en hur de vill jobba, men nu vet alla att det finns metodik.

Omvandlar kunskap till resultat
Jenny kallar sig en svamp, hon suger åt sig. Hennes energiska sätt ger henne också förmågan att omvandla kunskaper till resultat.

– Efter utbildningen var jag ivrig att komma igång. Vi gjorde ett konceptutvecklingsprojekt där jag skulle försöka använda mig av mina nya kunskaper. Jag började med att lägga mycket mer tid än jag någonsin hade gjort på att planera kravinsamlingen innan jag satte igång.

Hitta den dolda kunskapen
Jenny betonar hur avgörande metodiska djupintervjuer är för utvecklingsarbetet: att fråga rätt frågor och – viktigast av allt – lyssna och få fram fakta som inte är uttalade från början, hitta den dolda kunskapen. Det var först genom Kundlyftet hon fick med sig verktyg och metodik för att göra verkligt kvalitativ behovsinsamling. Hon utvecklade också ett verktyg för att förvalta de fakta hon samlade in:

– Jag började med funktionsanalys på alla produkter jag jobbade med, det hade vi aldrig gjort innan. Jag kopplar alla funktioner jag hittar till intervjuer i en stor Excel-matris, så att man kan se när och var jag har hittat ett visst behov.

När det är dags att marknadsföra ett utvecklingsprojekt internt, för att till exempel få marknadsavdelningen att stödja en nysatsning, har hon och hennes team numera betydligt mycket mer pondus och kan visa på metodiskt insamlad och strukturerad förstahandsinformation för att stödja sina påståenden.

Go To Top