Kundlyftet är ett forum för utvecklare av produkter tjänster och verksamhet, oberoende av bransch och yrkesgrupp. Jobbar du med utveckling och vill höja din kompetens är det här rätt ställe.

Verksamhetsutvecklare
Inom offentlig sektor, till exempel landsting och kommuner, är det verksamhetsutvecklarna som står bakom det mesta utvecklingsarbetet. Dessa personer brukar ha stor fackkunskap och det är deras expertis som ofta har gjort att de får axla utvecklingsansvaret. Inom dessa organisationer kan utvecklingsarbetet tjäna stort på en renodling av utvecklingskompetensen.

Efter att ha genomgått Kundlyftets utbildningsprogram och lärt sig ett mer kundinvolverande arbetssätt känner många verksamhetsutvecklare ökad mening och tillfredsställelse i sitt arbete. Genom att anamma Kundlyftets tanke får de mer kontakt med de människor som berörs av utvecklingsarbetet och kan tydligare känna att deras arbete gör att någon får det bättre.

Produktutvecklare
Produktutvecklarna finns till stor del inom industri- och IT-sektorerna; de är vana utvecklare som ofta drivs av en passion för tekniken och produkten. Inte sällan är arbetet i första hand teknik- och expertdrivet, vilket gör att kundens röst blir svag. Risken med produktutveckling utan nämnvärd kundkontakt är att arbetet styrs av utvecklarnas egna uppfattningar om kundens behov. Med ökad medvetenhet om vad kundinvolvering konkret innebär och kunskap om kundens behov får dessa sektorer konkurrensfördelar genom ökad träffsäkerhet och innovation.

Tjänsteutvecklare
Tjänsteutvecklarna finns inom en rad olika branscher, till exempel turism, energi och försäkring. De känner ofta sin kund väl. Att tänka på kunders och användares åsikter och behov är för dem en självklarhet. Däremot skulle många tjänsteutvecklare uppnå ökad effektivitet i utvecklingsarbetet genom att ta till sig Kundlyftets metoder och synsätt. Tydliga mål, en utstakad väg och sätt att verifiera resultatet ger struktur i arbetet, ökad kundnöjdhet och större egen arbetstillfredsställelse.

Företagsutvecklare
Företagsutvecklarna sitter i styrelser och ledningsgrupper för startup-företag som utvecklar innovativa tjänster och produkter. Många av dessa verkar i inkubatormiljöer där två frågeställningar är centrala: Vilka patenträttigheter finns och vilka kundbehov finns? Att verifiera kundbehov blir oftast den största utmaningen. Entreprenörerna är vanligen experter på sitt teknikområde och har därför begränsad kunskap i kundinvolvering. Företagsutvecklarna har sällan tid att arbeta operativt. Men alla vet att någon måste vilja ha deras lösning för att innovationen ska lyckas. Det är där Kundlyftet kommer in och hjälper dem verifiera kundbehoven.

Go To Top