För utvecklare spelar det en avgörande roll att de förstår kundernas vardag med dess mål, problem och behov. Den som inte på allvar släpper sina egna tankemönster och tar kundens perspektiv riskerar att utveckla produkter och tjänster som skjuter bredvid målet.  Därför är perspektivbytet centralt inom Kundlyftet och här utgår vi från aktivitetsteorin så som den vidareutvecklats av Yrjö Engeström.

Go To Top