Kompetensen i en tränad blick för kundbehov har sex delar. Det börjar med förmågan att beskriva en situation systematiskt, både användningen och användningssystemet. För det fordras disciplin utöver det vanliga.

Det fortsätter med...

En fördel med observationsbaserade metoder är att vi genom att observera får reda på mer om kunders beteenden, besvär och behov än om vi bara intervjuar dem. 

De svåraste kundbehoven är de som inte syns direkt och som användarna inte själva ser. Men det är just där de bästa innovationsmöjligheterna finns.

Därför gäller det att ha en tränad blick.

Vad är det? Det är dels att ha erfarenheter och verktyg för att se på djupet, dels att vara intresserad av att undra, fråga mer, lyfta på saker och söka under.

Hur träna sin blick?

Är kundnära utvecklingsarbete alltid rätt?

Ja det får vi nog säga. För när skulle det vara rätt att utveckla en produkt eller tjänst helt utan kundkontakt?

Men — kundnärhet kan gå för långt och urarta i en okritisk, naivt accepterande, kunden-har-alltid-rätt-inställning som missar målet.

Nej.

Är kundnära utvecklingsarbete alltid rätt?

Ja.

Är det bra att hålla distans till kunderna?

Är kunden ett ting eller en person för dig? 

Det kallas förhållningssätt, sättet du ser på kunden och vad du väljer att uppmärksamma.

Vi har hittat en enkel och bra teori som beskriver två sätt att se på en kund: teorin om subjekt och objekt.

När du undersöker och verifierar kundbehov på fältet genererar du mycket data. Men de som anser att statistisk analys av kvantitativa data är enda vägen till säkra slutsatser kan ifrågasätta giltigheten i dina resultat eftersom du mest har kvalitativa data från intervjuer, observationer och simuleringar.

Kundbehov är nära knutna till situationer som det gäller att beskriva systematiskt och detaljerat. Det fordrar en metod som är enkel, robust och effektiv.

Vår metod för att beskriva kundsituationer är utvecklad ur aktivitetsteori. Vi beskriver den i vårt Kundlyftet-webinar den 16 maj.

Go To Top