Är kundnära utvecklingsarbete alltid rätt?

Ja det får vi nog säga. För när skulle det vara rätt att utveckla en produkt eller tjänst helt utan kundkontakt?

Men — kundnärhet kan gå för långt och urarta i en okritisk, naivt accepterande, kunden-har-alltid-rätt-inställning som missar målet.

Nej.

Är kundnära utvecklingsarbete alltid rätt?

Ja.

Är det bra att hålla distans till kunderna?

Är kunden ett ting eller en person för dig? 

Det kallas förhållningssätt, sättet du ser på kunden och vad du väljer att uppmärksamma.

Vi har hittat en enkel och bra teori som beskriver två sätt att se på en kund: teorin om subjekt och objekt.

När du undersöker och verifierar kundbehov på fältet genererar du mycket data. Men de som anser att statistisk analys av kvantitativa data är enda vägen till säkra slutsatser kan ifrågasätta giltigheten i dina resultat eftersom du mest har kvalitativa data från intervjuer, observationer och simuleringar.

Kundbehov är nära knutna till situationer som det gäller att beskriva systematiskt och detaljerat. Det fordrar en metod som är enkel, robust och effektiv.

Vår metod för att beskriva kundsituationer är utvecklad ur aktivitetsteori. Vi beskriver den i vårt Kundlyftet-webinar den 16 maj.

Den som upplevt den kreativa belöningen i att verkligen förstå en annans världsbild vill tillbaka dit.

Kundjobb (job to be done) är svaret på en fråga och den frågan är så här: Vad får en kund att köpa och använda en viss produkt eller tjänst?

Den världsbild vi har bestämmer hur vi ser på allt. Den avgör vad vi uppmärksammar och inte, vad vi kallar saker och vad vi värderar som rätt eller fel. Men vi tänker nästan aldrig på världsbilden vi använder och granskar sällan hur den stämmer med en yttre verklighet.

Fast det borde vi göra, särskilt när vi gör något ovanligt eller rör oss utanför komfortzonen för då kan det hända att den invanda världsbilden inte riktigt stämmer.

Go To Top