Seminarium för EGN:s nätverk IT i Stockholm 16 november om kravhantering: Hur utforma effektiva kravprojekt och hur säkra rätt kravkompetens i organisationen?

Carina Rislund och Glenn Jonasson har många års erfarenhet av kunskapsutveckling inom kund­involvering och kravhantering. Nu lanserar de sin ”Handbok i kund­involvering” som bland annat vänder sig till verksamhets- och kravanalytiker, verksamhetsutvecklare, innovationsledare, projektledare, produktutvecklare och affärsutvecklare.

Kundsmart betyder att kunden — inte du — bestämmer vad som är en bra utvecklingsidé. Vårt seminarium på Sahlgrenska Science Park 25 oktober handlade om hur kundsmarta innovationsidéer utgår från behoven.

Årets nätverksträff 2016 med Kundlyftet handlade om kundinvolveringsgrad. Utvecklingsledare från olika branscher träffades för att diskutera värdet av kunders medverkan i utvecklingsarbete.

Höstens nätverksträff med Kundlyftet handlade om konsten att undra. Utvecklingsledare från olika branscher träffades för att diskutera värdet av förstahandskunskap i innovations- och förbättringsarbete.

Vi höll insiktsseminarium om kundorienterat utvecklingsarbete på Nääs Fabriker som är en kreativ miljö för möten och samarbeten i Lerums- och Alingsåstrakten information

När Kundlyftet nyligen bjöd in till nätverksträff deltog 20 personer som alla har en professionell koppling till Kundlyftet. Diskussionen handlade om att våga ge utvecklare uppdrag att öka fokus på kundens verklighet.

Ämnet för nästa webinar är: Utforma effektiva triggermaterial — hur du hjälper kunden upptäcka sina behov.

Tid och datum: Tisdag 27 november kl 10-11

Det kan vara svårt för kunder och användare att sätta ord på sina behov när de får frågan. Det finns flera anledningar till detta, till exempel att de är ovana att distansera sig från sin egen verksamhet och reflektera över behoven, eller att yrkeskunskaper ofta är bundna till specifika situationer och uttrycks mer i handlingar än i ord. 

Det är där triggermaterial kommer in: I samspelet med enkla visuella hjälpmedel lockas tankar och reaktioner fram som annars är svåra att komma åt.

I webinariet presenterar vi konkreta metoder för att utforma enkla, effektiva triggermaterial.

Registrera dig här Du får sen en inbjudan med länk från GoToWebinar. Välkommen!

Go To Top