Kundbehov är nära knutna till situationer som det gäller att beskriva systematiskt och detaljerat. Det fordrar en metod som är enkel, robust och effektiv.

Vår metod för att beskriva kundsituationer är utvecklad ur aktivitetsteori. Vi beskriver den i vårt Kundlyftet-webinar den 16 maj.

Den som upplevt den kreativa belöningen i att verkligen förstå en annans världsbild vill tillbaka dit.

Kundjobb (job to be done) är svaret på en fråga och den frågan är så här: Vad får en kund att köpa och använda en viss produkt eller tjänst?

Den världsbild vi har bestämmer hur vi ser på allt. Den avgör vad vi uppmärksammar och inte, vad vi kallar saker och vad vi värderar som rätt eller fel. Men vi tänker nästan aldrig på världsbilden vi använder och granskar sällan hur den stämmer med en yttre verklighet.

Fast det borde vi göra, särskilt när vi gör något ovanligt eller rör oss utanför komfortzonen för då kan det hända att den invanda världsbilden inte riktigt stämmer.

Det framsteg eller värde en person försöker åstadkomma i en viss situation kallas kundjobb (job to be done), enligt en teori som utvecklats av Harvard-professorn Clayton Christensen.

Nyckeln till att identifiera kundjobb är att på djupet förstå sammanhanget kunden är i. Undersökningen börjar där.

Webinariet handlade om kundjobb (Customers’ Jobs to Be Done), en “ny” teori om kundcentrering utvecklad av Harvard-professorn Clayton Christensen.

Filmen och bilderna finns här

Digitalisering och kundinvolvering. Webinariet ställer kunden i centrum av en digitaliserad värld och visar vilken betydelse kund- och användarbehov har för kreativiteten nu när tekniken inte längre är begränsande.

Film och bilder här

Go To Top