Det blir mycket prat och ord när kundbehov ska tas fram. Men orden räcker inte alltid till, särskilt när dolda behov söks. Dolda behov rymmer ofta stor innovationspotential men de är svåra att hitta (de är ju dolda).

Det är där bildspråket kommer in.

Med bildspråk aktiverar du kundens visuella tänkande som arbetar med helheter, mönster, relationer och proportioner. På det sättet går det att komma åt även det undermedvetna kunnande som kallas tyst kunskap.

Det är inte så svårt att aktivera det visuella tänkandet med bildspråk, bara man vet vad man gör.

Ett konkret tips för bildspråk i triggermaterial: Använd de visuella begreppen ljus och skugga för att låta kunden beskriva skillnader och kontraster. Ljus kan få beteckna var det finns mer av något i en situation, till exempel mer information eller mer växtlighet. Skugga kan på motsvarande sätt få beteckna var det finns mindre.

Så genom att använda ord som tillhör bildspråket kan du hjälpa kunden tänka friare och mer kreativt och på det sättet få höra om behov som tidigare varit outtalade.

Vi ger fler tips om hur du använder bildspråk i triggermaterial i vårt nästa webinar den 27 november.

Läs mer om webinariet här

Go To Top