Bra triggermaterial bryggar över till kundernas verklighet och stimulerar dem till att berätta och reflektera om sina behov. Ur kundernas berättelser hämtar en skicklig service designer ledtrådar till nya idéer.

Utmaningen är att göra triggermaterialen träffsäkra utan att vara dyra eller alltför produktlika. Huvudregeln är: simple, quick, dirty.

Människan är bra på att jämföra bilder, det ligger i våra gener och har hjälpt oss överleva som art. Vår visuella hjärna ser snabbt skillnader och likheter och den förmågan kan användas i kundinvolvering.

Ett konkret tips är att arbeta med jämförelser i triggermaterial: Låt kunderna titta på alternativ samtidigt som du ställer frågor om vad de ser och vad de tänker.

I figuren här bredvid finns en skylt med en pil, en symbol för mat och ett avstånd i meter. Ett triggermaterial skulle i det här exemplet kunna bestå av olika typer av pilar, matsymboler och avståndstecken som kunden kombinerade ihop och jämförde.

Magin händer när din respondent tittar på två eller tre alternativ samtidigt och låter sin visuella hjärna jämföra dem — du märker det på blicken, tystnaden och huvudrörelserna. Många gånger börjar även händerna peka på alternativen, ett tecken på att det visuella tänkandet jobbar.

Just då ställer du dina frågor om skillnader och likheter. Sen lyssnar du.

Vi berättar  om hur du utformar effektiva triggermaterial i vårt nästa webinar den 27 november. Läs mer om webinariet här

Go To Top