1177 Vårdguiden erbjuder sjukvårdsrådgivning över webb och telefon och har öppet dygnet runt. Ett viktigt internt mått på effektivitet hos 1177 är samtalens längd. Korta samtal är lika med effektiv sjukvårdsrådgivning, tydligen.

Den synen på effektivitet är logisk för den som ser verksamheten som en produktionsanläggning där sjukvårdsrådgivning produceras i definierade format.

Men den som ringer till 1177 för att få sjukvårdsrådgivning, ser den framför sig en verksamhet där det produceras och går undan som i en fabrik? Sannolikt inte.

Patienter förväntar sig att bli behandlade som hela personer med unika behov och förutsättningar när de kontaktar vården. De vill inte vara anonyma vårdobjekt i en stressad produktionsapparat. Här har vården en utmaning. 

Vilken tur att 1177 bemannas med erfarna motiverade sjuksköterskor som prioriterar omvårdnad och bemötande. Glädjande också att de har utvecklat en tjänst som är kundcentrerad och står i motsats till den produktionslogik som ofta gäller i vården: 1177-uppdrag. 

1177-uppdrag innebär att sjuksköterskan på 1177 kan kontakta ambulansen eller den kommunala vården och dirigera en av deras sjuksköterskor direkt hem till patienten — snabbt, utan mellanhänder och med patienten kvar i telefonen — i situationer där en snabb vårdåtgärd i hemmet bedöms vara mest effektiv för patienten.

Nyttan för patienten är tydlig: beslut och besked direkt i telefon, snabb vårdåtgärd av en sjuksköterska i hemmet, ingen resa till akuten. Kan det bli bättre?

Men för hälso- och sjukvården är 1177-uppdragen ineffektiva eftersom de går över interna landstingsgränser. För att inte tala om gränsen till kommunerna! Produktionslogiken säger ju att organisationsgränser inte får överskridas eftersom det blir rörigt då.

Men organisationer får problem om de bemöter utvecklingsidéer med effektivitetskrav enligt en produktionslogik; efterhand stannar förnyelse och utveckling av. 

Det är här utvecklingslogiken kommer in.

Utvecklingslogiken innehåller fungerande effektivitetsmått för utvecklingsarbete, till exempel mått på hur snabba och billiga experimenten är. Tricket för beslutsfattare är att välja logik medvetet och inte bara vanemässigt tänka produktion. 1177 Vårdguiden valde utvecklingslogiken när de skapade 1177-uppdraget, men de behövde en separat projektorganisation, Samverkande Sjukvård, för att lyckas.

Vi berättar mer om produktionslogik och utvecklingslogik i vårt nästa webinar den 31 augusti, läs mer här

Go To Top