Vem utför kundinvolvering i din organisation, och tillsammans med vem? Två nyckelfrågor för bedömning av ett företags mognadsnivå inom kundcentrering.

Vill ni göra er organisation mer kundcentrerad gäller det att börja i rätt ände, med samverkan. Det betyder att ni i första hand ska fokusera på vem som har kundkontakt och hur ni jobbar ihop internt runt kundinvolvering.

Satsa alltså i första hand på samverkan och i andra hand på processer och metoder.

För att förstå nuvarande mognadsnivå tar ni er bland annat an frågan: Har alla kundkontakt? Om inte, vem har det?

En annan fråga är: Samarbetar marknads- och utvecklingsfunktionerna om kundbehov? Hur går det till?

Bedömningsmodellen går ut på att skatta mognadsnivån inom kundcentrering, på en fyragradig skala i tre olika dimensioner, med hjälp av vassa frågor som i exemplen ovan. Modellen ger också anvisningar om resultateffektiva strategier för förbättring, olika för olika mognadsnivåer.

Vi beskriver en vetenskapligt grundad bedömningsmodell för kundcentrering i nästa Kundlyftet-webinar den 9 mars kl 10-11, anmälan och registrering här

Välkommen till en timme där du får lära dig om en enkel och lättarbetad metod att gemensamt identifiera er förbättringspotential inom kunddrivet utvecklingsarbete!

Go To Top