När organisationer vill bygga en förmåga, till exempel kundcentrering, är ansatsen typiskt att börja med processerna — det är bra men inte tillräckligt.

Sen skickar organisationerna medarbetare på kurser för att lära metoder så att de kan arbeta i processerna — det är bra men inte tillräckligt.

Forskning visar att betydelsen av processer och metoder överskattas. Rekommendationen är att lägga till en tredje dimension: samverkan, dessutom med en viktning som är intressant (och otraditionell).

En satsning på kundcentrering bör starta med en bedömning av organisationens mognad på området. Alla tre dimensioner bedöms, kollektivt och kvalitativt:

  • Processmognad—vad görs; grundstrukturen med aktiviteter, beslutspunkter och resultat
  • Samverkansmognad—vem gör det och med vem; projektformer, tvärfunktionellt arbete, grader av kundkontakt
  • Metodmognad—hur görs det; metodval, metodmix, metodbredd

Vi beskriver en vetenskapligt grundad bedömningsmodell för kundcentrering i nästa Kundlyftet-webinar den 9 mars kl 10-11, anmälan och registrering här

Välkommen till en timme där du får lära dig om en enkel och robust metod att gemensamt identifiera er förbättringspotential inom kunddrivet utvecklingsarbete!

Go To Top