Kompetensen i en tränad blick för kundbehov har sex delar. Det börjar med förmågan att beskriva en situation systematiskt, både användningen och användningssystemet. För det fordras disciplin utöver det vanliga.

Det fortsätter med...

...förmågan att undersöka användarnas problem, tolka deras upplevelse och hitta förklaringar till det observerade. För det fordras iakttagelseförmåga, empati och rigorös analys.

Slutligen förmågan att peka ut en riktning för innovation. För det fordras nytänkande i särklass.

Vi beskriver detaljerna i de sex stegen till en tränad blick i nästa Kundlyftet-webinar den 15 december kl 10-11, anmälan och registrering här

Välkommen till en timme där du får lära dig om konkreta metoder att upptäcka dolda kundbehov!

Go To Top