En fördel med observationsbaserade metoder är att vi genom att observera får reda på mer om kunders beteenden, besvär och behov än om vi bara intervjuar dem. 

Människor berättar annat i handlingar än de gör i ord, av många orsaker. Bland annat för att de inte alltid är klart medvetna om vilka värden och motiv som ligger bakom beteenden och val, och att de gärna snyggar till svaren på intervjufrågor. Det är mänskligt, hjärnan fungerar så.

Så i handlingarna syns de verkliga motiven och drivkrafterna men i intervjuerna kan det bli mer vinklat.

En service designer med tränad blick lägger märke till dessa motsägelser och intresserar sig för dem — utan att värdera.

Motsägelser mellan vad människor säger och gör innehåller rik information om deras behov i en situation. Det gäller att för det första upptäcka dessa skillnader och för det andra förstå drivkrafterna bakom när du jobbar med service design.

Vi pratar om tränad blick för kundbehov i nästa Kundlyftet-webinar den 15 december kl 10-11, anmälan och registrering här

Välkommen till en timme där du får lära dig om konkreta metoder att upptäcka dolda kundbehov.

Go To Top