De svåraste kundbehoven är de som inte syns direkt och som användarna inte själva ser. Men det är just där de bästa innovationsmöjligheterna finns.

Därför gäller det att ha en tränad blick.

Vad är det? Det är dels att ha erfarenheter och verktyg för att se på djupet, dels att vara intresserad av att undra, fråga mer, lyfta på saker och söka under.

Hur träna sin blick?

Ett exempel på tränad blick är att uppmärksamma hur användare modifierat en lösning för att passa bättre för en viss uppgift: Vad har ändrats? Varifrån kom önskan om ändringen? Vad har blivit bättre efter ändringen? Hur tycker användarna det går att använda den modifierade lösningen? Dessa frågor syftar till att gå på djupet och förstå ett dolt kundbehov.

Vi pratar om tränad blick för kundbehov i nästa Kundlyftet-webinar den 15 december kl 10-11, anmälan och registrering här

Välkommen till en timme där du får lära dig konkret hur du upptäcker mer om kunden än det som bara syns på ytan.

Go To Top