Är kundnära utvecklingsarbete alltid rätt?

Ja det får vi nog säga. För när skulle det vara rätt att utveckla en produkt eller tjänst helt utan kundkontakt?

Men — kundnärhet kan gå för långt och urarta i en okritisk, naivt accepterande, kunden-har-alltid-rätt-inställning som missar målet.

Så eftersom målet är att hitta de djupt liggande, outtalade behoven, behöver kundnärhet balanseras med en kritisk distanserande hållning. Det kan vara svårt när man blir engagerad i en kunds situation.

Vi beskrev en metod för balanserat förhållningssätt till kunden i vårt senaste Kundlyftet-webinar. Filmen och bilderna finns här

Go To Top