Nej.

Är kundnära utvecklingsarbete alltid rätt?

Ja.

Är det bra att hålla distans till kunderna?

Ja, om syftet är att balansera upp kundnära arbete med en kritisk distanserande hållning som prövar giltighet och kvalitet i kundinsikter.

Hur balanserar man närhet och distans?

Man använder teorin om subjekt och objekt: Kunden som en aktiv person (subjekt) eller kunden som ett passivt ting (objekt). Tricket är att kunna se kunden på båda sätt — objekt och subjekt samtidigt.

Vi beskriver teorin om förhållningssätt till kunden i nästa Kundlyftet-webinar den 12 september kl 10-11. Välkommen!

Anmälan och registrering här

Go To Top