Är kunden ett ting eller en person för dig? 

Det kallas förhållningssätt, sättet du ser på kunden och vad du väljer att uppmärksamma.

Vi har hittat en enkel och bra teori som beskriver två sätt att se på en kund: teorin om subjekt och objekt.

Kunden som objekt innebär att se kunden som ett passivt ting med  egenskaper utan kontext.

Kunden som subjekt innebär att se kunden som en aktiv person med egen vilja, motiv och förmågor, i en kontext.

Skillnaden mellan dessa två förhållningssätt är stor och det gör teorin begriplig. Tricket är att samtidigt kunna se kunden på båda sätt — balansera objekt och subjekt. Det kräver en robust metod men framför allt koncentration och disciplin.

Vi beskriver teorin om förhållningssätt till kunden i nästa Kundlyftet-webinar den 12 september kl 10-11. Välkommen!

Anmälan och registrering här

 

 

Go To Top