När du undersöker och verifierar kundbehov på fältet genererar du mycket data. Men de som anser att statistisk analys av kvantitativa data är enda vägen till säkra slutsatser kan ifrågasätta giltigheten i dina resultat eftersom du mest har kvalitativa data från intervjuer, observationer och simuleringar.

Problemet är inte att bli kritiskt granskad men du får det svårt om du saknar systematik när du identifierar kundbehov.

Med aktivitetsteori tar du kundens perspektiv på ett systematiskt sätt som tål att granskas. Om du tillämpar metoden regelbundet genom kundundersökningarna får du en robust struktur som hjälper dig verifiera och validera kundbehoven.

Vi beskriver metoden i vårt Kundlyftet-webinar den 16 maj.

Titta på en inspelning av webinariet här

Go To Top